Formål / målgruppe  
Undervisning  
Pædagogik  
Fysiske rammer  
Skoletransport  
Visitation / tilsyn  
Personale
Ledige stillinger  
Konsulentydelser  
Ledige pladser  
Kontakt  
   
Visitation:
Når Heldagsskolen Bråby modtager henvendelse fra en kommune, inviteres sagsbehandler til et indledende møde på skolen.

Vi forventer, at barnet er velbeskrevet. Dette indbefatter, at opdaterede og tidligere psykolograpporter, skoleudtalelser og evt. sagsakter fremsendes til skolen. På baggrund af de tilsendte oplysninger vurderer skolen i samarbejde med PPR i Faxe Kommune, om vi kan tilbyde relevante rammer og udviklingsmuligheder for det pågældende barn. Skolen beslutter herefter, om visitationen kan ske.

Efterfølgende inviteres forældrene og barnet sammen til et besøg på skolen, hvorefter opstart på skolen kan ske hurtigt. Skolen ind- og udskriver løbende elever. Visitation foregår derfor også løbende.

Tilsyn:
Tilsyn og PPR-betjening med skolevirksomheden på Heldagsskolen Bråby varetages af Faxe Kommune. Tilsynet indbefatter to årlige aftalte og et uanmeldt tilsyn. Der føres i denne forbindelse tilsynsprotokol. Anbringende kommune kan rekvirere kopi af protokollen, såfremt notaterne omfatter et af dem anbragt barn.

PPR-betjeningen består af faste ugentlige besøg af to PPR-psykologer mhp. løbende opfølgning af den specialpædagogiske bistand til de enkelte elever.

Download tilsynserklæring (sept. 2017)
her
Download tilsynserklæring (juli 2017)
her
Download tilsynsrapport (dec. 2015)
her

Download trivselsmåling 0.-3. klasse (2015-2016)
her
Download trivselsmåling 4.-9. klasse (2015-2016)
her

Download skolens antimobbestrategi
her

 
   
  Heldagsskolen Bråby Aps, Kirkevejen 18 A, 4690 Haslev