Formål / målgruppe  
Undervisning  
Pædagogik  
Fysiske rammer  
Skoletransport  
Visitation / tilsyn  
Personale
Ledige stillinger  
Konsulentydelser  
Ledige pladser  
Kontakt  
   
NYHED i 2018: Skolen udbyder kursus i specialpædagogik.
Tryk på billedet og læs videre i pdf-fil.

Kursus i specialpædagogik

Overordnet formål:
Skolens overordnede formål er at tilbyde undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, hvis muligheder i folkeskolen er opbrugt.

Målet for alle elevers vedkommende vil altid være at arbejde på at føre dem tilbage i folkeskoleregi, medens det for nogles vedkommende vil være at forebygge anbringelse uden for hjemmet.

I langt de fleste tilfælde udskoler vi eleverne til almenområdet eller ungdomsuddannelser, herunder efterskoler, produktionsskoler, EUD mm. Skolen har et tæt og udvidet samarbejde med UUV i Faxe.

Generelt vil vi - i samarbejde med såvel forældre som myndigheds- og skoleplacerende kommune - løbende vurdere elevens placering på skolen, ligesom placeringen altid tages op til statusmøderne.

Målgruppe:
Skolen sigter på en bred målgruppe inden for nedenstående områder:

- Børn med sociale og emotionelle vanskeligheder.
- Tidligt følelsesmæssigt skadede børn.
- Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, samt
- Børn med ADHD.

Overvejende problematikker:
Fælles for målgruppen er et behov for et lille struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. De fleste elever har et skiftende, nederlagspræget skoleforløb bag sig. De har for størstedelens vedkommende ikke kunnet rummes i det almindelige skolesystem; de har ikke evnet at indgå relevant i de sociale sammenhænge, skolegangen krævede.

Størstedelen af eleverne er basalt normaltbegavede med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, der føres tilbage til psykosociale årsager. Hvorvidt en elev passer ind i vores skolesammenhænge afhænger til enhver tid af skolens øvrige elevsammensætning og vurderes individuelt.
Skolens antimoppe-strategi finder du under punktet Visitation/Tilsyn.


Skolen har overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund

...

Se evt. kontrolrapport vedr. skolens madordning
smiley

Link til lærerintra hér.

Link til forældreintra hér.
 
 
 
  Heldagsskolen Bråby Aps, Kirkevejen 18 A, 4690 Haslev