Formål / målgruppe  
Undervisning  
Pædagogik  
Fysiske rammer  
Skoletransport  
Visitation / tilsyn  
Personale
Ledige stillinger  
Konsulentydelser  
Ledige pladser  
Kontakt  
   
Overordnet formål:

Skolens overordnede formål er at tilbyde undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, hvis muligheder i folkeskolen er opbrugt.

Målet for alle elevers vedkommende vil altid være at arbejde på at føre dem tilbage i folkeskoleregi, medens det for nogles vedkommende vil være at forebygge anbringelse uden for hjemmet.

I langt de fleste tilfælde udskoler vi eleverne til almenområdet eller ungdomsuddannelser, herunder efterskoler, produktionsskoler, EUD mm. Skolen har et tæt og udvidet samarbejde med UUV i Faxe.

Generelt vil vi - i samarbejde med såvel forældre som myndigheds- og skoleplacerende kommune - løbende vurdere elevens placering på skolen, ligesom placeringen altid tages op til statusmøderne.

Målgruppe:
Skolen sigter på en bred målgruppe inden for nedenstående områder:

- Børn med sociale og emotionelle vanskeligheder.
- Tidligt følelsesmæssigt skadede børn.
- Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, samt
- Børn med ADHD.

Overvejende problematikker:
Fælles for målgruppen er et behov for et lille struktureret undervisnings- og behandlingsmiljø. De fleste elever har et skiftende, nederlagspræget skoleforløb bag sig. De har for størstedelens vedkommende ikke kunnet rummes i det almindelige skolesystem; de har ikke evnet at indgå relevant i de sociale sammenhænge, skolegangen krævede.

Størstedelen af eleverne er basalt normaltbegavede med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, der føres tilbage til psykosociale årsager. Hvorvidt en elev passer ind i vores skolesammenhænge afhænger til enhver tid af skolens øvrige elevsammensætning og vurderes individuelt.


Skolen har overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund

...
Se evt. kontrolrapport vedr. skolens madordning
smiley

Link til lærerintra hér.

Link til forældreintra hér.
 
 
 
  Heldagsskolen Bråby Aps, Kirkevejen 18 A, 4690 Haslev